Hahabol-Habol - New Minstrels

O ang babae pag minamahal
May kursunada'y aayaw-ayaw
Pag panay ang dalaw ay nayayamot
Wag mong dalawin dadabog-dabog
...