Hahabol-Habol - New Minstrels

O ang babae pag minamahal
May kursunada'y aayaw-ayaw
Pag panay ang dalaw ay nayayamot
Wag mong dalawin dadabog-dabog
...

Sumpa Ng Puso - New Minstrels

Sumpa ng puso
Dinggin mo at damahin
Ikaw at ikaw lamang
Tunay na mamahalin
...

Diyos Lamang Ang Nakakaalam - New Minstrels

Ang buhay
Tulad ng isang awit lamang
Mayrong simula
At may katapusan
...

Dahil Sa Isang Bulaklak - New Minstrels

Dahil sa isang bulaklak
Sa puso ko'y nasadlak
Hirap ang lungkot at ang galak
Ang luha ay pumapatak
...

Balut - New Minstrels

Halos araw-araw sa tapat ng aming bahay
Mayrong isang babaeng lagi nang nagdaraan
Sulong ay bilao kung lumakad
... See more

Basta't Mahal Kita - New Minstrels

Isipin mong basta't mahal kita
Wala namang magagawa sila
Kapag ako'y kausap ng iba
Walang dapat ipangamba
...